Wat kost het

Ons kantoor doet zaken op basis van toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) en, als u daarvoor niet in aanmerking komt, op basis van een met u af te spreken honorarium. Als u vragen heeft over de kosten of de haalbaarheid van uw zaak, neem dan telefonisch of per e-mail contact op met ons kantoor. Wij bespreken dan de mogelijkheden met u en nodigen u zo nodig uit voor een oriënterend gesprek

Gefinancierde rechtsbijstand / toevoeging

Bij een toevoeging worden de advocaatkosten betaald door de overheid. U betaalt een (inkomstenafhankelijke) eigen bijdrage en bijkomende kosten zoals griffierecht, kosten van uittreksels of medische informatie.

Of u voor een toevoeging in aanmerking komt hangt af van uw inkomen en vermogen. U kunt meer informatie vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, de organisatie die zorg draagt voor de gefinancierde rechtsbijstand.

Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u de financiële grenzen bekijken. De Raad zal aan de hand van uw burgerservicenummer bij de Belastingdienst uw inkomen en vermogen opvragen van twee jaar geleden. De hoogte van deze gegevens is bepalend voor de vraag of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en zo ja, hoe hoog de eigen bijdrage is, die u verschuldigd bent.

Peiljaarverlegging

Indien uw inkomen twee jaar geleden hoger was dan dit jaar, zal de eigen bijdrage in eerste instantie hoger worden vastgesteld. Daarna kunt u echter binnen zes werken na dagtekening van de beslissing een verzoek om peiljaarverlegging indienen. Als dit wordt gehonoreerd wordt rekening gehouden met een geschat inkomen in het lopende kalenderjaar. Een formulier verzoek om peiljaarverlegging kunt u downloaden via www.rechtsbijstand.nl. Ook de voorwaarden verbonden aan de peiljaarverlegging vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Honorarium / uurtarief

Indien u niet voor toevoeging in aanmerking komt brengen wij u een tarief per uur in rekening. De hoogte daarvan wordt voor aanvang van de werkzaamheden met u afgesproken. Het uurtarief wordt vastgesteld op een bedrag exclusief BTW. De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van de ervaring van de advocaat, de aard van de zaak, de spoedeisendheid en het financiële belang dat met de zaak gemoeid is. Voor onze (advies)werkzaamheden kan in voorkomende gevallen samen met u een vast bedrag worden afgesproken

Ook in geval van een uurtarief worden bijkomende kosten zoals griffierecht, kosten voor uittreksels of kosten voor het opvragen van medische informatie apart in rekening gebracht.